Jediná věc nutná pro vítězství zla je, když dobří lidé zůstanou sedět se založenýma rukama. Edmund Burke (irský filosof - 18.století)

Sebevraždy pannen slouží cti Turků

13. února 2010 v 11:07 | Barborka |  EU a islám

Nucena rodinou k sebevraždě

Batman - Sedmnáctileté Derye přikázal její strýc esemeskou, aby spáchala sebevraždu. "Pošpinila jsi naše jméno," napsal jí. "Zabij se a očisti nás od hanby, nebo tě zabijeme my."Derya říká, že se provinila tím, že se zamilovala do chlapce, s nímž se seznámila ve škole. Protože ale byla po většinu života izolována od světa a zahalená od hlavy k patě, cítila se být poprvé volná a chtěla projevit svou nezávislost, píše list International Herald Tribune. Když se zpráva o jejím milostném poměru donesla její rodině, matka ji varovala, že ji otec zabije. Ona ale odmítla poslušnost.
Pak začaly chodit výhrůžné textové zprávy od jejích bratrů a strýců. Někdy jich bylo i 15 za den.

Derya říká, že se rovnaly rozsudku smrti. Sužovaná hanbou a strachem o život se rozhodla splnit přání rodiny. Nejdřív skočila do řeky Tigris, ale přežila. Pak se pokusila oběsit se, ale ani to se nezdařilo. Tak si podřezala zápěstí kuchyňským nožem. "Moje rodina útočila na mou osobnost a já měla pocit, že jsem spáchala ten největší hřích na světě," vypráví Derya v útulku pro ženy, kde vyměnila závoj za tričko a džíny. "Cítila jsem, že nemám právo pošpinit čest své rodiny, že nemám právo žít. Proto jsem se rozhodla respektovat jejich přání a zemřít."


Trestem za krátkou sukni je sebevražda


Říkají tomu "sebevraždy panen". Každých několik týdnů si v Batmanu, převážně kurdském regionu na jihovýchodě provincie Antalya, která je chudá, zemědělská a hluboce ovlivněná konzervativním islámem, vezme nějaká mladá žena život. Jiné jsou ukamenovány, uškrceny, zastřeleny nebo upáleny zaživa. Jejich "prohřešky" se pohybují od kradmého pohledu na chlapce po nošení krátkých sukní, touhu jít do kina, znásilnění cizincem nebo příbuzným či dobrovolný sexuální styk. Podle organizací na ochranu práv žen svědčí důkazy o tom, že stále více dívek, které přijdou o "čest", je na celé dny zamykáno do místnosti spolu s jedem na krysy, pistolí nebo provazem. Jejich rodiny jim řeknou, že jedinou věcí, která leží mezi jejich hanbou a spásou, je smrt.

Vraždy kvůli cti jsou fenoménem Blízkého východu


Batman je ponuré, prašné město s 250.000 obyvateli, v němž se náboženství střetává s tureckým sekularismem. V Batmanu spáchalo v uplynulých šesti letech sebevraždu nebo se o ni pokusilo 165 lidí, z toho 102 žen. Podle pracovníka OSN zabývajícího se násilím páchaným na ženách si od počátku letošního roku vzalo život 36 žen. OSN odhaduje, že každoročně po celém světě zavraždí 5000 žen jejich příbuzní, kteří je obviní ze zneuctění rodiny; většina těchto případů se stává na Blízkém východě. V batmanském regionu bylo zaznamenáno minulý měsíc tolik nepřirozených úmrtí, že tam OSN vyslala zvláštního zmocněnce Jakina Ertürka. Ten dospěl k závěru, že zatímco některé sebevraždy byly autentické, jiné byly pravděpodobně "vraždy ve jménu cti, maskované jako sebevraždy nebo náhody".

Střet starých tradic a moderního světa plodí zlo

Zdejší psychologové jsou toho názoru, že převratné společenské změny v regionu otřásaném terorismem sehrály pokud jde o sebevraždy svou roli. Mnozí ze sebevrahů pocházejí z vesnických rodin, které utekly z hor do měst kvůli válce mezi Tureckem a Stranou kurdských pracujících (PKK), gerilovou organizací, která chce v tomto jihovýchodním regionu Turecka vytvořit vlastní nezávislý stát. Mladé ženy jako Derya, které předtím vedly chráněný život plný striktních morálních omezení, která jim vštěpovaly jejich rodiny a islám, se náhle ocitnou v moderním Turecku schůzek sjednávaných po internetu a MTV. Tak může vzniknout nebezpečné napětí, občas smrtící, mezi rodinami a jejich mladými dcerami, kterým se sekulární hodnoty republiky líbí. Podle ochránců lidských práv je trend vynucených sebevražd nezamýšleným a zlověstným důsledkem tlaku Evropské unie na Turecko s cílem přimět ho ke zpřísnění trestů za vraždy ve jménu cti. Donedávna někdo z členů rodiny zneuctěné dívky, obvykle bratr mladší 18 let, vykonal rozsudek smrti a vzhledem ke svému mládí byl potrestán jen krátkým vězením. Trest byl také zmírňován na základě tvrzení, že příbuzný byl ke spáchání vraždy vyprovokován. V posledních dvou letech ale Turecko pod tlakem EU přepracovalo svůj trestní zákoník a vraždy ve jménu cti trestá doživotním vězením bez ohledu na to, zda je pachatel nezletilý. To přimělo některé rodiny, aby ve snaze ochránit syna podnikaly další kroky, například aby donutily dceru k sebevraždě nebo ji zabily a vydávaly to za sebevraždu.


.
 

Paroubkova svatba

3. července 2009 v 19:38 | Barborka


Stránky přestěhovány - Stránky přestěhovány

28. dubna 2007 v 8:19 | Barborka |  Odkazy pro tebe

Vážení a milí, oznamujeme Vám,

že stránky jsme přestěhovali

v zájmu rychlejšího načítání

na adresu Atllanka
Nové webové stránky - zde - ;)


Věříme, že nám zachováte přízeň, že Česko brzy vyhraje svůj boj s totalitou,
a že pravicová prozápadní politika v rozumném konzervativním duchu zvítězí
nad hluboko v nás zakonzervovanou socialistickokomunistickou vidinou bezpracného žití. :)

**Nové webové stránky - zde - zde - zde ;)

 


Islám bez závoje

26. dubna 2007 v 16:54 | Barborka |  Muslimové
**Robert Spencer: Islám bez závoje - klikej pro podrobnosti ;)

Autor zkoumá, jaké věci islám ve skutečnosti učí, a zabývá se možnými hrozivými důsledky těchto učení pro budoucnost muslimského světa a Západu. Spencer se dostává za povrchní rozlišení k "pravému" mírumilovnému islámu a islámu "zneužitému" teroristickými skupinami a pátrá v Koránu i islámských tradicích, stejně jako v historii a současné situaci muslimského světa, aby zjistil, proč má toto nejrychleji rostoucí náboženství sklon k fanatismu....
*Spravedlnost Pro Jana Baťu

24. dubna 2007 v 22:22 | Barborka |  Informace
Tiskové prohlášení rodiny Jana Antonína Bati
ze dne 6. 4. 2007

Ostatky Jana Antonína Bati leží v Brazílii. Zesnul předčasně v roce 1965 po mnoha srdečních záchvatech v důsledku stresu, žalu, ale hlavně nespravedlnosti, jejímž terčem se stal ve své vlasti.
Český národ a vláda mu dluží spravedlnost dodnes. Jemu a jeho rodině. Jeho dvě dosud žijící dcery se drží této naděje a víry. Bojují seč jim stačí síly, aby dosáhly rehabilitace cti a jména svého otce. Zoufale chtějí věřit, že se dožijí chvíle, kdy bude Jan Baťa očištěn - i když opožděně. Neprovinil se žádným z obvinění z kolaborace s nacisty, která proti němu byla vznesena a která byla zamítnuta samotným Národním soudem. Aby ho mohli odsoudit, museli vznést nová obvinění, která v původní žalobě nebyla ani zmíněna. Národ přijal historickou nepravdu a odsouzení jednoho ze svých velkých synů, jeho skutků, práce a příkladu. Nepozastavil se nad tím, že jeho manželka, která nebyla nikdy obžalována, souzena ani odsouzena, utrpěla tentýž trest, jaký by vyřčen proti Janu Baťovi. Její dům ve Zlíně se vším zařízením jí byl zkonfiskován bez jakéhokoliv právního důvodu. Rodina Jana Bati byla zbavena své vlasti. Taková je situace dodnes.
V roce 1991 tři z Janových dcer a jeho zeť navštívili po dlouhých letech Českou republiku a získali tam ověřené kopie všech dokladů, týkajících se převodu Světové organizace Baťa z Tomáše Bati Sr. na Jana Baťu. Ani po podání stížnosti pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu České republiky se však nic nezměnilo.
Země nedávno osvobozená od komunismu nenašla duševní velikost, aby ospravedlnila své mučedníky dlouholeté tyranie. Naopak jí posloužili jako obětiny za neslavnou epochu českého národa. Přišel čas, aby byli ospravedlněni.
Zápas, který trvá už více než 60 let, bude muset jednou skončit spravedlivě pro Jana Baťu a jeho potomky. Žádný z nás se nevzdá boje za spravedlivou rehabilitaci cti Jana Antonína Bati a za uznání, že byl a pro nové generace bude i nadále velkým Čechem a příkladem vlastenectví.
Všem, kteří chtějí alespoň symbolicky podpořit naše úsilí, předkládáme možnost připojit se svým podpisem k petici
*

Je možná reforma islámu?

24. dubna 2007 v 13:59 | Barborka |  MuslimovéDopis Haify, moderní muslimky.
______________________________Ženy v islámském ráji

24. dubna 2007 v 11:58 | Barborka |  Ženy v islámu
*

Ženský ráj

původní článek v angličtině: Women's Paradise
hijab-war.jpgPoslední dobou psalo mnoho islamistů z NFB (News From Bangladesh) spoustu pojednání o tom, jak je islám přívětivý k ženám. Usilovně se snaží sdělit ženám, jak je islám vůči nim laskavý, spravedlivý, pokrokový, nediskriminující a přívětivý. Napsali tato pojednání poté, co byli zahanbeni několika články o velmi špatném zacházení s ženami v Koránu a hadíthech. Je tomu tak ve skutečnosti?

*

Ženská práva v Arabském světě

24. dubna 2007 v 11:41 | Barborka |  Ženy v islámu
*
woman_burka.jpgOSN, medzinárodné organizácie a miestne nevládne organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami neustále vyvíjajú tlak na arabské štáty, aby sa zlepšil stav ľudských práv vo všeobecnosti a zvlášť ženských práv. Podľa údajov OSN, pomer zastúpenia žien v arabských parlamentoch je iba 3,4% (v protiklade 11,4% zbytku sveta). Okrem toho je 55% arabských žien negramotných. Asistentka generálneho tajomníka OSN Angela King, verejne vyzvala arabské štáty, aby ženám zaručili ich práva.
*

Svoboda nebo šaría - a nebo smrt.

19. dubna 2007 v 17:35 | Barborka |  Politika EU
*
Multikulturalismus,
vzdor svému názvu, jenž sugeruje rovnost všech kultur a civilizací, ve skutečnosti vždy byl ideologií nenávisti vůči civilizaci západní.
Multikulturalismus byl nástrojem intelektuální delegitimizace západní civilizace, jakož i její politické destrukce prostřednictvím jejího "naředění" na území Západu.
*


Výzva k veřejným protestům v kauze Čunek

16. dubna 2007 v 16:38 | Barborka |  Odkazy pro tebe
Nepřijatelný způsob vedení trestního stíhání proti místopředsedovi vlády Jiřímu Čunkovi a nedůvěryhodnost lidí pověřených "objasněním" případu, který narušuje politickou stabilitu České republiky, nás vede k rozhodnutí vystoupit proti podezřelým praktikám orgánů činných v trestním řízení svoláním veřejných protestních shromáždění. Ty budou zahájeny ve středu 18.4. v Praze před Úřadem vlády, pokračují ve čtvrtek 19.4. před vsetínským Městským úřadem a v pondělí 23.4. před přerovským Státním zastupitelstvím, vždy od šestnácti hodin.
Na těchto akcích budou představeny mimo jiné důkazy o kontaktech dozorujícího státního zástupce Mgr. Radima Obsta na někdejší špičky StB spolu s dalšími závažnými informacemi, které dokládají oprávněnost pochybností veřejnosti o pozadí kauzy "Čunek".
Státní zástupce Mgr. Radim Obst, u kterého je vzhledem k uvedeným skutečnostem důvodné podezření ze zfalšování jeho bezpečnostní prověrky, navíc řízení prokazatelně účelově prodlužuje.
Nutno připomenout, že Obstova přímá nadřízená, JUDr. Jana Staňková, nese svůj díl odpovědnosti na smrti MUDr. Jana Chmelaře, který byl spolu s Vladimírem Hučínem křivě obviněn v dodnes nepotrestaném zločinném spolčení právě přerovského Státního zastupitelství, BIS a PČR.
Požadujeme proto spravedlivé a bezodkladné vyšetření kauzy "Čunek". Do té doby považujeme tlak na odstoupení místopředsedy vlády za účelový.
Podrobnější informace budou zveřejňovány průběžně.
Za organizátory protestu svolavatel Zbyněk Horváth
Mob.: 608 88 59 59
cualquier ayuda es buena**

Kdopak by se Róma bál

16. dubna 2007 v 15:38 | Barborka |  Politika ČR
Díky tomu, že se pár let věnujete do jisté míry politice, dostanete se čas od času k podnětným informacím. Nedávno jsem se tak třeba s překvapením dozvěděl o bohulibém záměru radnice Brno-Střed. "Velké Brno" plánuje akci Kulový blesk, při níž hodlá zmodernizovat některé zanedbané části poblíž centra.
Výsledkem má být atraktivní bulvár plný obchodů, nákupních center a luxusních bytů. Lokalita? Ulice Francouzská, Bratislavská a další. Bude se mohutně bourat, přestavovat, dláždit a ...stěhovat. Stávající obyvatelé tak dostanou nové byty a nový život jinde.

Bohužel, a to je trochu zádrhel, velká část obyvatel spadá do kategorie sociálně nepřizpůsobivých, tedy opustíme-li termíny politické korektnosti, jde o mix nezaměstnaných rómů, bílých alkoholiků a podobných elementů. O počtech se raději nemluví, přesto však v městké části Brno-Medlánky roste mohutný bytový dům, kam se tito občané již chodí dívat na své budoucí byty. Rodinky zahrnující patnáct dvacet lidí se s radostí prohánějí po staveništi a s povděkem kvitují fakt, že velkorysé Brno neopomnělo v novostavbě nezbytné pavlače, kde mohou do nočních hodin péct brambory a hrát na kytaru. Mám radost, že jsou spokojení. Rozpadající se a vybydlené byty vymění za novotou zářicí bydlení v prestižní lokalitě. A zadarmo. Asi méně se budou radovat obyvatelé této čtvrti.

"Velká radnice" totiž jde přesně tou cetou, která je dávno prokazatelně slepá. Přestěhování velké problematické skupiny lidí na jiné místo. Elegantní se zbavení problémů. Přehrajeme potíže na jinou městskou část. Přiznávám, že tyto aktivity sleduji s velkým zájmem. Koupil jsem totiž v Medlánkách byt. Zatím je to hrubá stavba, přesto se mi nechce v budoucnu řešit, jestli moje ženská po cestě domů přijde o mobil a peníze nebo budu muset každý měsíc měnit sklo u auta a kupovat autorádio, protože někdo prostě potřeboval na cigára. Ač je o řadě věcí předem rozhodnuto, přesto se o této věci mluví víceméně v náznacích. Přece nebudeme plašit lidi. Řekneme jim to, až už s tím nepůjde nic dělat. A tak zatím kolují nesmělé petice a lidé vztekle plijí do půllitrů. Ale co jsme si zvolili, to máme.

Několik mých přátel z vedlejší městské části se tomu dlouho smálo, než jsem je seznámil s další novinkou. Tlačí se na rektorát VUT Brno a jak to vypadá, skutečně prodá část vysokoškolských kolejí na ulici Purkyňova v Králově Poli. Vysokoškoláci si nějak poradí a z kolejí se udělají holobyty pro sociální případy v této městské části. Až na to, že jich jsou tu pouhé desítky, a tak se volné byty zaplní další várkou lidí z míst budoucího bulváru v centru. A když Vám starosta s úsměvem vysvětlí, že objekt bude mít recepci s ostrahou, jste hned klidnější. Bude to skvělé bydlení. Pro všechny. Oni budou žít v kultivovaném lágru a ostatní bez starosti.

A že to nejde jen tak? Na co máme radní a zastupitele, kteří o tom rozhodují? Neblázněte. Ač v Králově Poli mají bydliště kromě nich i někteří poslanci, už dostali za zvednuté ruce neoficiální příslib nového bydlení...v luxusní lokalitě budoucího bulváru s nekonfliktními obyvateli. A kruh se uzavírá. Veselé Velikonoce.
*

Další články


Kam dál