Jediná věc nutná pro vítězství zla je, když dobří lidé zůstanou sedět se založenýma rukama. Edmund Burke (irský filosof - 18.století)

Bití žen v Islámu - část první

13. července 2006 v 18:54 | A.Gulden |  Ženy v islámu
Answering Islam
Islám je právem kritizován, protože Korán nařizuje mužům bít neposlušné ženy. Aláh nařizuje mužům bít své ženy, pokud pokračují ve vzpurném chování vůči svým mužům. Následkem toho se tento aspekt islámu stal předmětem odsuzování, neboť mužům umožňuje fyzicky napadnout svojí ženu.
Obhájci islámu jako Badawi se snaží před nemuslimskou veřejností o politicky korektní reinterpretaci. Stejně jako právníci Bílého domu se Badawi snaží o vylepšení obrazu islámu spíše než o odhalení pravdy. Konec konců, nechtějí, aby byl islám vnímán jako náboženství ponižující ženy, obzvláště ne na západě. To by mohlo zastrašit potenciální konvertity. Důsledkem toho bylo muslimskými obhájci podniknuto mnoho pokusů o oslabení postoje Koránu, nebo o jeho zobrazení v odlišném světle.
V tomto vyvrácení prozkoumám Badawiho apologetiku a srovnám ji s množstvím hadísů a dalších islámských textů. Rád bych osvětlil skutečný postoj islámu k bití žen. Je, jak uvidíme, poněkud tvrdší než jsou Badawi a další muslimové ochotni veřejně přiznat. Neobviňuji je proto, že se za to stydí; legalizace bití žen je pro společnost pohromou.
Badawi píše: Nicméně jsou případy, kdy žena pokračuje v úmyslném špatném zacházení a vyjadřuje pohrdání svým manželem a zanedbává své manželské povinnosti. Namísto rozvodu se může manžel uchýlit kvůli záchraně manželství k jinému opatření, přinejmenším v některých případech.
Zpochybňuji zde Badawiho logiku. Tím, o co zde jde není záchrana manželství, ale přivedení ženy k poslušnosti takovým způsobem, který uspokojí jejího manžela. Pokud by si vybral se s ní kvůli její neposlušnosti rozvést, nebo její neposlušnost snášet, jde o jinou otázkou. Manžel se může se svojí manželkou rozvést i když není neposlušná. Žena může manžela uspokojovat v mnoha ohledech, ale v jednom mu odporovat. Může si zvolit snášet její neposlušnost, dokonce i po bití, a nerozvádět se s ní.
Žena není bita kvůli záchraně manželství, ale kvůli tomu, aby se muži podřídila.
Kromě toho, od kdy se manželství zachraňují bitím? Většinou jsou jím ničena.

Většina žen, které byly zbity, mají pocit ponížení. Neznám žádný případ, kdy byla dospělá žena zbita svým manželem a byla za svá zranění a ponížení vděčná.
Badawi píše: Takovéto opatření je možné přesněji popsat jako mírné klepnutí na tělo, ale NIKDY DO TVÁŘE, jde tudíž více o symbolické opatření než o trest.
Badawi se opět mýlí. Bití není "mírným klepnutím na tělo". Bití je bolestným ponižujícím zážitkem. Tvrdí, že jelikož nemá být žena udeřena do tváře, je bití pouze symbolické a nikoliv trestem. Má Badawi vůbec tušení, co všechno může bití znamenat? Pouhý zdravý rozum a trocha zkušeností nám řeknou, že člověk může velmi bolestivě zbit, aniž by byl udeřen do obličeje. Mnoho lidí kvůli takovému bití zemřelo. Zranění na těle mohou být velmi bolestivá a těžké bití může mít trvalé následky. Člověk nemusí být udeřen do tváře aby dostal bolestivý výprask. Badawi se také mýlí v možném rozsahu bití. Islámské bití žen se může vyhýbat obličeji, ale zcela jistě je fyzické a jeho smyslem je způsobit ženě bolest. Podívejme se na to z jiné perspektivy: pokud se již žena proti svému manželovi vzbouřila, "mírné klepnutí" její chování nezmění. V takové situaci by se mu nejspíš vysmála do obličeje.
Zde je související verš Koránu: Muži jsou ochránci a vydržovatelé žen, protože Aláh dal jedněm více (síly) než druhým, a protože je vydržují ze svých prostředků. Poctivé ženy jsou proto oddaně poslušné, a střeží v (manželově) nepřítomnosti to, co jim Aláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti a špatného chování se obáváte, napomeňte je (zaprvé), (poté) s nimi nesdílejte postel, (a nakonec) bijte (klepněte) je (lehce); pokud se ale vrátí k poslušnosti, nevyhledávejte proti nim prostředky (obtěžování). Neboť Aláh je Nejvyšší, veliký (nad vámi všemi). (4:34)
Zde Badawi používá modifikovaný text Koránu. Všimněme si všech těch slov v závorkách. Tento verš pochází z Aliho překladu Koránu, který byl sepsán s ohledem na západního čtenáře. Ali vložil slova, která měla učinit islám pro západního čtenáře stravitelnějším. Jako Badawi nechtěl, aby byla pravda o islámu a bití žen pochopena správně. Zde jsou některé z Aliho dodatků k textu Koránu: "síla", "klepnutí", "lehce" a "obtěžování". Všechna tato slova mají zastínit skutečný význam Koránu. V těchto případech byl skutečný význam arabských slov úmyslně zatemněn.
Podívejme se na použití slova "bít". Ali a Badawi by byli rádi, kdybychom uvěřili, že ve skutečnosti znamená "klepnout", namísto brutálnějšího slova "bít". Ale jak ukážu, "bít" je jasně správný překlad.
Slovo použité v Koránu ve verši 4:34 pro "bít" je "idreb". Jde o tvar slova "daraba", které primárně znamená "bít, udeřit, uhodit" - podle Slovníku moderní psané arabštiny Hanse Wehra, strana 538.
Arabské slovo "idreb" je primárně používáno dvěma způsoby: 1) přednesení básně, 2) fyzicky bít nebo uhodit.
Zjišťuji, že slovo "idrib" je v Koránu použito dvanáctkrát. Osmkrát z toho je použito ve významu fyzického aktu udeření,
a třikrát ve významu promluvy nebo použití přísloví.
Z toho je jasné, že nejčastějším použitím tohoto slova je fyzický úder.
Zde je verš Koránu, kde je také použito slovo "idreb": Setněte jim hlavy, usekněte jim konečky prstů. (8:12)
Zde říká Aláh andělům, aby udeřili na nevěřící. Člověk se musí ptát, zda tu Aláh andělům říká, aby tyto lidi "mírně klepli".
Nyní se podívejme na kontext verše 4:34. Zaprvé, muž již vyzkoušel slovní vyřešení problému. Již svoji ženu napomenul, a to ji nepřivedlo zpět k podřízenosti. Poté s ní přestal spát. To znamená, že s ní již nemá "vztah". [Zajímalo by mě, kdo je zde trestán více, muž nebo žena?] A ona stále odmítá svého manžela poslechnout. Takže pokud bude nadále pokračovat ve vzpouře, musí se stát něco drastičtějšího. "Použití přísloví" bude k ničemu. Slovní řešení již selhalo, a oba jsou nyní sexuálně zanedbáni. Protože 4:34 předepisuje pro vyřešení neposlušnosti posloupnost stále silnějších činů, musí být podle tohoto nařízení učiněno něco ještě silnějšího.
Dalším krokem je tedy "idreb". Logicky může jít pouze fyzické bití, které je se slovem "idreb" v Koránu nejčastěji spojováno. Kontext verše 4:34 tedy ukazuje, že "bití nebo výprask" je správným překladem. Klepnutí je jen muslimským pokusem přebarvit skutečný význam Koránu na růžovo.
K tomuto verši je třeba dodat jednu poslední a velmi důležitou poznámku: všechny překlady Koránu používají v překladu "bití" nebo podobné slovo. Žádný z nich nepoužívá termín související s "použitím přísloví".
Badawi píše: I zde je nejsilnější opatření omezeno následujícím: a) Musí být viděno jako VZÁCNÁ VÝJIMKA K OPAKOVANÉ DOMLUVĚ K VZÁJEMNÉMU RESPEKTU, LASKAVOSTI A DOBRÉMU ZACHÁZENÍ, jak bylo zmíněno dříve.
Znovu zde selhává Badawiho logika - překrucuje kontext verše. Nařízení k bití žen není "vzácnou výjimkou", ale třetím krokem při jednání s neposlušnou ženou.
Badawi píše: b) Jak je definováno hadísem, NENÍ POVOLENO UDEŘIT NIKOHO DO OBLIČEJE, ZPŮSOBIT TĚLESNÉ ZRANĚNÍ, NEBO I JEN BÝT HRUBÝ. To, co hadís označuje jako dharban ghayra mubarrih, neboli lehké udeření, bylo rannými právníky interpretováno jako (symbolické) použití miswaku (malého přírodního kartáčku na zuby)! Dále k povolenému "bití" řekli, že nesmí na těle zanechat žádné stopy.
Badawi zmiňuje "miswak", ale nezmiňuje vlastní hadís. Zde jsou dva odkazy dokazující, že islámské bití žen je fyzické, a má ublížit.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jája Jája | 15. července 2006 v 1:42 | Reagovat

Je mi zle. Jak si TOHLE můžou dovolit? :-(

2 richard richard | 1. března 2007 v 14:23 | Reagovat

Mne je zle z toho, že naši levičáci a také naše feministky je nadšeně podporují.

3 Viler Viler | 18. března 2007 v 13:23 | Reagovat

ten fanatik co káže ty bludy by sám potřeboval výprask denně a třeba by se mu v té tupé hlavě rozsvítilo .

4 ... ... | 19. března 2007 v 11:11 | Reagovat

Islám má zkrátka jasno v tom, že žena je horší tvor než muž, nemá stejná práva a muž ji proto může bít, čímž si potvrzuje svou převahu. Napříč dějinami i napříč kulturami dnešního světa je kultur s takovýmto postojem k ženám beze sporu víc, než těch, v nichž je žena považována za tvora rovnocenného.

5 caligulla caligulla | 28. března 2007 v 18:30 | Reagovat

Islám hlavně nemyslí vůbec, to co kdysi jeden mohamedán sepsal pro velbloudáře a jejich kočovný kmeny, dnes uplatňuje v době internetu, neuvěřitelný!

Volám katolíky, co Jezuiti, kde je máte, kde je vaše právo útrpný, chci to zpátky!

A hlavně se ptám, kde je mé právo první noci?

6 Cyrano Cyrano | 13. července 2007 v 17:28 | Reagovat

no když to tu čtu, a také vím, co dokážou čeští "muži" blil bych, že sem chlap!

7 Helena Helena | 13. července 2007 v 21:33 | Reagovat

Feministky nic takoveho nepodporuji. Vzdyt feministky v islamskych zemich proti biti zen protestuji.

Jste opravdu hloupy, kdyz tohle rikate.

8 Feministka Feministka | 15. července 2007 v 8:34 | Reagovat

Feministka je vlastně muž, co chce aby jeho žena nosila na zádech stejně těžký bágl  jako on, protože chce být považována za rovnocenného partnera!

9 mia farow mia farow | 25. července 2007 v 14:47 | Reagovat

Naše feministky je nepodproují, pouze vyzývají k rozumu. To vám nevadí, že odporné zacházení se ženami je na těchto stránkách používáno pro úplně jiné účely, než je tomuto chování zamezit a týrané ženy ochránit? Že účelem je vás rozlítit a toto oprávněné rozlícení nasměrovat tam, kam se této propagandě hodí a to ne na ochranu těch žen? Co si myslíte, vy důvěřivé dušičky, že se stane, až budou Arabové, dnešní strašáci, zatlačeni zpět a objeví se nové nebezpečí? To si vážně myslíte, že se pak někdo z lidí z těchto stránek bude ještě týranými arabskými ženami zabývat? Já ne. NENÍ NIC HORŠÍHO, NEŽ KDYŽ SPRÁVNÁ VĚTA ZAZNÍ Z NESPRÁVNÝCH ÚST!!!

10 miriam miriam | 24. března 2008 v 10:00 | Reagovat

Vy všichni, co tu kvílíte, byste si měli uvědomit, že v Čechách bylo bití žen (a dalších méně početných objektů domácího násilí) zakázáno, tuším, v roce 2005? Feministky toto rozhodně nepodporují, Richarde, kdyby jich nebylo, smělo by se dodnes a oběti by si za to "samy mohly". Pokrytci, toto není obhajoba islámu, jste jen totálně mimo mísu.

11 EVA EVA | 17. června 2008 v 8:00 | Reagovat

JE TO JEN NÁBOŽENSTVÍ PRO CHLAPY ABY MĚLI OTROKYNĚ, MOHLI JE TÝRAT A PAK TO SVÁDĚT NA SLOVO BOŽÍ.ISLÁM JE TYRANSKÝ HNUSNÝ A PLNÝ NÁSILÍ, DYT TY ŽENY NESMÍ ŽÍV VEŘEJNÝ ŽIVOT MUSÍ JEN POSLOUCHAT PSYCHICKY LABILNÍ MANŽELY

12 Karolina Karolina | 25. června 2008 v 20:21 | Reagovat

A propos, žijeme v 21.stol. a v základních lidských právech by měl být svtě jednotný - bez ohledu na cokoliv.

13 Aishe Aishe | 28. listopadu 2009 v 13:38 | Reagovat

V islámu se ,žena nesmí bít ,aby tím pak trpěla,ale aby manžela poslechla , a to bití má být dle koránu symbolické. Dále je jen na lidech jak si korán sami vyloží.
V evropě je možná více týraných žen než v islámských světech. Jsou to fanatici, kdo ženy zbije do bezvědomí,ale to s ISLÁMEM nemá co společného. Islám je přátelský a mírumilovný náboženství!
Když se budu zajímat o islám a hledat u nás na internetu většinou se dočtete samé bludy , co ve většina případech ani nejsou podložená. Dokonce jsem na nějakém serveru četla ,že v koránu je nakázáno bojovat proti nevěřícím a bít je ..,,ale toto se nikde v koránu nezjevuje ani proti křestanům ani nikoho jiného, muslim má právo se jen bránit tak jako nevěřící.
Prosím nepište komentáře lidi co neměli ani Korán v ruce je to jako kdyby jsem psala o něčem o čem nemám tušení. Nejprve si vše prostudujte !
Žena má v islámu větší právo než muž.
Co se vám líbí víc česká žena co chodí do práce a z práce ještě k tomu se starat ratolesti , uklízet doma, vařit apod.. a když se s ní muž rozvede musí z něho tahat alimenty, nebo žena,která má na sebe vždy čas, není uhoněná , a o rodinu se stará muž, a i když se s ní rozvede musí jí i děti zabezpečit .
Žádná otročina !
Mohla bych psát až do rána ,ale nejlépe je si přečíst vše sami.

14 ancheseneset ancheseneset | 5. února 2010 v 15:57 | Reagovat

tanhle článek bych spíš použila k oznámení lidem co se ve světě děje a pomoct těm ženám!! jenomže tady je to jenom proto aby ste ukázali, že Islámská víra je špatná! to neni fér...

15 ancheseneset ancheseneset | 5. února 2010 v 15:59 | Reagovat

jo a muslim se o svoje manželky musí dobře postarat, nesmí hladovět a pokud má dítě, manžel se musí starat i o něj

16 Marketa Marketa | E-mail | 13. srpna 2010 v 11:15 | Reagovat

Aisha:vite ja jsem stastna, ze jsem mohla vystudovat, nejsem financne zavisla na manzelovi à jsme si v manzelstvi rovnocenni! To co rikate, ze kdyz se muslim rozvede se zenou musi ji platit je lez à toho si musite byt vedoma, zena prijde o vse i o deti!! U nas se nasili na zenach deje taky, ale narozdil od Islamskych zemi je dotycny potrestan! Jak je potrestan nekdo , kdo v muslimskym svete znasilni zenu, aha tam je vlastne potrestana zena! Ach ta muslimska logika!

17 Rozčarovný Básník Rozčarovný Básník | 27. října 2010 v 22:51 | Reagovat

Islám zrušit, bojovat proti tomuto barbarství, i proti všemu co ho obhajuje vždy, všude a pořád, až nebudou ženy ve věcech, u kterých to má smysl(plat, úcta, práva, samozřejmě ne biologické věci typu menstruace, etc.), dokud nebude dosaženo tohoto cíle.

18 Crew Crew | E-mail | Web | 27. října 2010 v 23:18 | Reagovat

V islámu se žena nesmí být tak, aby to bylo na veřejnosti vidět. Proto nosí ty černé obleky a nesmí ani s nikým cizím mluvit - jinak bičování, které si užije nějaký perverzní uchyl se sexuální deviací.

19 Jájina23 Jájina23 | 15. dubna 2011 v 18:06 | Reagovat

Nechtěla jsem se do toho míchat, ale tak nějak mi to nedá....Jsem češka jako poleno mám dvě děti a o chlapech jako takových nevalné mínění. Zažila jsem už v životě tzv. civilizovanost českých mužů, dodnes mám po těle spoustu jizev....Už nějakou dobu sdílim svůj život s arabem žijícím v islámské víře a zoufale mě nebaví ho všude a před všemi obhajovat. Islám není nauka o tom jak lidem ubližovat, ale jak je milovat a muslimové nejsou teroristi ani agresoři. Uznávám, že i tady jsou cchlapi, kteří si svou víru vykládají po svém, ale těch máme u nás nepočítaně a ani se svou zvrhlou chuť ubližovat těm,kdo neposlouchají nesnaží omlouvat vírou či čímkoli jiným.
Možná z venčí může islámské manželství vypadat nerovně, ale není to tak. Snad se může zdát, že se muži žena musí podřídit, ale tak to nefunguje. Všechno, co dělám dělám ráda a jen když chci, vztah máme založený na vzájemném respektu. Nikdy bych neudělala nic, čím bych ho snad mohla ponížit nebo mu nějak ublížit, ale ne ze strachu z výprasku, ale protože si ho jako člověka a muže velmi vážím. Nádherné je, že on se mnou jedná se stejnou úctou ne-li větší. Představa, že by na mě vztáhl ruku mi přijde neuvěřitelně směšná.
A jak již psala Aishe, neodsuzujte něco, čemu nerozumíte a o čem nemáte potuchy. Nemůžete rádoby zasvědceně hovořit o něčem o čem máte pouze povrchní a převážně zkreslené informace. Pravdou zůstává, že islám je mnohým z vás neznámým a chápu, že je snadnější něco odsoudit než se pokusit proniknout do hloubky a pochopit. Ale pravdou zůstává, že většina islámského světa nepovažuje ženu za méněcennou a nemá potřebu jí krotit či ponižovat. A pokud chcete upozorňovat na extrémisty, kteří bijí své ženy.....zameťte si před vlastním prahem....jiné víry mají stejné problémy, to je o povaze muže, ne o náboženství. A pokud se vám tato soužití nelíbí, nechte nás prostě žít, je to naše osobní rozhodnutí

20 Milan Milan | E-mail | 17. listopadu 2011 v 8:03 | Reagovat

Je to náboženství nerovnoprávnosti a jako takové diktát, který je odsouzený k tomu, aby byl v budoucnosti reformován nebo úplně ukončen!

21 jaaaaaaa jaaaaaaa | 4. března 2012 v 12:27 | Reagovat

islam neni kritizovan pravem. Je to jen informacni valka. Jen nekdo rekne neco spatneho o jinem,ostatni zacnou take tvrdit spatne veci jen proto ze to rekl nekdo jiny. Ani nevite co je v koranu napsano a hned vsechno odsuzujete.V koranu neni dovolene bit zeny. Naopak. V koranu je zena a matka svata a muzi nemaji pravo bit zeny.Vsechno to zacalo kvuli cirkvi a katolictví. V krestanstvi je dcera tíhou, a syn je jako vsichni muzi andel. V Islamu vladne rovnopravnost,Jenze vse je v tom,ze to lide a hlavne muzi nedodrzujou spravne a predelali si to sami tak jak ONI chteji.
A ted to nejhlavnejsi...
Mluvi se o tom,ze nabozenstvi je osobni veci kazdeho z nas.A kdyz je Islam tak spatnej,proc je na Zemi vic a vic muslimů ??? To bych fakt rada vedela. Ja jsem muslimka  a muzu vam rict,ze islam nic nezakazuje.

22 jaaaaaaa jaaaaaaa | 4. března 2012 v 12:27 | Reagovat

islam neni kritizovan pravem. Je to jen informacni valka. Jen nekdo rekne neco spatneho o jinem,ostatni zacnou take tvrdit spatne veci jen proto ze to rekl nekdo jiny. Ani nevite co je v koranu napsano a hned vsechno odsuzujete.V koranu neni dovolene bit zeny. Naopak. V koranu je zena a matka svata a muzi nemaji pravo bit zeny.Vsechno to zacalo kvuli cirkvi a katolictví. V krestanstvi je dcera tíhou, a syn je jako vsichni muzi andel. V Islamu vladne rovnopravnost,Jenze vse je v tom,ze to lide a hlavne muzi nedodrzujou spravne a predelali si to sami tak jak ONI chteji.
A ted to nejhlavnejsi...
Mluvi se o tom,ze nabozenstvi je osobni veci kazdeho z nas.A kdyz je Islam tak spatnej,proc je na Zemi vic a vic muslimů ??? To bych fakt rada vedela. Ja jsem muslimka  a muzu vam rict,ze islam nic nezakazuje.

23 ateistka ateistka | 1. dubna 2012 v 9:46 | Reagovat

prosím vás, co si to sama o islámu namlouváte? nebo jste pod značkou schovaný nějaký propagandista. Islám je k ženám nepřátelský, pokud někdo chce být doba držet ve vatě a o ničem nerozhodovat a nechat si i nařezat, ať tak činí, ale ženy v islámu to mají nařízeno. Jinak jejich držení ve vatě je více než sporné vzhledem k chudobě většiny muslimů musí dřít a ještě nemají práva. Co vraždy ze cti? co zahalování tváře? prostě islám je špatný sám o sobě a k ženám je odporný. Nakonec i rituální zabíjení zvířat pro potravu (ortodoxní židé to také praktikují) je odporné, mučit zvířata pohledem na krev a jejich vlastní smrt jim nechat plně prožít je nesprávné a nelidské

24 já | 1. dubna 2012 v 9:51 | Reagovat

jo a k dotazu, proč je čím dál více muslimů - je to proto, že mají mnoho dětí, protože ženy si nemohou vybrat antikoncepci nebo dítě, je to také důsledkem znevolnění ženy. Kromě toho, vidělo by se kolik, je reálně muslimů, kdyby muslimské země zcela umožnily svobodu náboženství, já myslím, že tam bude stejně muslimů jako nemuslimů a vsadím se, že v těchto zemích je mnoho lidí, kteří fakticky islám nenávidí a jím pohrdají pro to, jako je, co jim provedl a budou to jistě také ženy. Muslimové se bojí vystavit islám běžné konkurenci ideí to je to

25 elí elí | 15. dubna 2012 v 13:34 | Reagovat

velmi brzo se vám vše vrátí myslím,že už se stalo že?

26 elí elí | 15. dubna 2012 v 13:45 | Reagovat

ano s tím souhlasím ovšem i satan je byl anděl žijete asi v Čr ,to je vaše štěstí

[19]:

27 elí elí | 15. dubna 2012 v 13:45 | Reagovat

ano s tím souhlasím ovšem i satan je byl anděl žijete asi v Čr ,to je vaše štěstí

[19]:

28 elí elí | 15. dubna 2012 v 13:45 | Reagovat

ano s tím souhlasím ovšem i satan je byl anděl žijete asi v Čr ,to je vaše štěstí

[19]:

29 elí elí | 15. dubna 2012 v 13:45 | Reagovat

ano s tím souhlasím ovšem i satan je byl anděl žijete asi v Čr ,to je vaše štěstí

[19]:

30 elí elí | 15. dubna 2012 v 13:45 | Reagovat

ano s tím souhlasím ovšem i satan je byl anděl žijete asi v Čr ,to je vaše štěstí

[19]:

31 elí elí | 15. dubna 2012 v 13:45 | Reagovat

ano s tím souhlasím ovšem i satan je byl anděl žijete asi v Čr ,to je vaše štěstí

[19]:

32 afghan girl afghan girl | 13. října 2012 v 16:44 | Reagovat

Muzute mi rict kdo tohle psal vubec .... Za nesmysl .... Tento clanek vubec nema hlavu a patu. Potrestuj boze toho kdo uspinil jmeno Koran. To jsou jenom Ty teroristi co ukazuji v televizi ..bombu a Nevim co jeste. Ale by cesi vubec nevite co obsahuje Koran. V koranu Je ze zena I muzi jsou rovni. Ale teroristi nevedi co Je Koran , oni jsou jenom zvirata, kteri dostavaji penize of americanu aby ukazali ze Islam znamena svata valka, a ze Islam Je spatny.  Doufam ze mi rozumite a budete mit aspon uctu k nabozenstvi Islam .

33 afghan girl afghan girl | 13. října 2012 v 16:46 | Reagovat

Allah is the Greatest

34 Samira Samira | E-mail | 28. prosince 2013 v 2:29 | Reagovat

Koukam ze je tu horlive pozdvizeni , nejak me to neda a taky se pripojim . Predem se omlouvam jestli budou nejaké chyby v pravopise.
Tak 1. kazde nabozenstvi ma sve pro a proti
2. na svete se najde normalni muz a naprosty dement, to s nabozenstvím nema nic spolecného , ale jen a pouze ze slusnosti samotneho cloveka
3. existuji urcita pravidla spolecnosti a bohuzel v ceske republice je moc nedodrzuji
4.rekla bych ze je uplne jedno zda jste muslim , krestan nebo budhista , dulezite je zda jste slusny a poctivy clovek
5. jen tak mimochodem asi by vam taky nebylo prijemne , kdyby jste videli na ulicich ve vlastni zemi cizi vojaky se samopali nebo s jinou zbrani, kteri na vas miri a vy nevite jestli je to vtip nebo to opravdu zmacknou a zastreli vas nebo nekoho jineho z vasi rodiny
6. zit ve valecne zone neni zadna prijemna prochazka ruzovou zahradou , je to kruta realita ktera znici vse co ji prijde do cesty.

35 lymril lymril | 12. října 2014 v 10:51 | Reagovat

S tím co teď napíšu asi nebudou všichni souhlasit, ale tak ať. :) Všechna náboženství jsou správná. Počkat, chyba. BYLA správná a BYLA sepsána s DOBRÝM úmyslem. Ale to co je z toho teď....... du blejt. Mám teorii a pár věcí jí ukazuje za správnou, že hlavní knihy (viz. bible a chorán) byli přepsány a upraveny na podobu jak je známe dnes. Původně měli sloužit k tomu, aby nám předali vědomosti od starších jak s úctou zacházet s tíjm to světem, lidmi, zvířaty, ale kde bereme jistotu že je někdo za ty roku trochu neupravil. Do nebe volající mi přídou ignorace některých správných vět co v knihách zůstali. Např: Miluj bližního svého. Pche. No všechno jsou to jenom teorie a dohady, takže se mnou nemusíte souhlasit. Podklady najdete všude stejné, ale ty větší "hlobky" už jsou většinou jenom lži a dohady. Nakonec chci poděkovat za výborně spracovaný článek díky kterému jsem snad zase o něco chytřejší. :)

36 Pavlína Veselá Pavlína Veselá | E-mail | 5. června 2015 v 9:44 | Reagovat

Dobrý den, na Vašich stránkách jsem nikde nenalezla Váš kontakt. Obsah blogu se mi velice líbí a chtěla jsem Vás
kontaktovat ohledně nabídky spolupráce s jedním z největších českých internetových knihkupectví. Pokud to bude jen trochu možné, napište mi, prosím, na pavlina@megaknihy.cz. Do předmětu uveďte adresu Vašeho blogu. Těším se na spolupráci, Pavlína Veselá

37 deuteronomy deuteronomy | Web | 18. června 2015 v 15:33 | Reagovat

pujcky bez registru online blatná 8-O

38 Jaromír Parkan Jaromír Parkan | 5. prosince 2015 v 16:49 | Reagovat

NIkdy v životě jsem nečetl takovou hovadinu, s prominutím. Bití v islámu je zakázané, zmínka v koránu znamená, že:

1) Žena má být nejdříve napomenuta
2) Pokud neuposlechne, tak je vykázána ze společného lože
3) Je udeřena posvátným klacíkem z Mekky o velikosti sirky.

https://jaromirparkan.wordpress.com/2015/12/02/myty-o-islamu-ktery-me-stvou-biti-zen/

39 hande hande | 24. února 2016 v 23:21 | Reagovat

většině muslimům jde bez tak dostat se do Evropy, oškubat ženskou a jít zas dál, okrádat o peníze a vyhrožovat, to by jim šlo, ženská vždy držet hubu, to i ta křesťanka vyhodí chlapa a nikdo ji neukamenuje
sázejí na Alláha, přesvědčování a černýho ptáka, kam ho strčit

40 KATYA GORSKA KATYA GORSKA | E-mail | 13. března 2016 v 23:19 | Reagovat

CO  DODAT JE  MI  TO  MOC  LÍTO STRAŠNÉ  MOC . NEMAM  SLOV......

41 PhyllisAtome PhyllisAtome | E-mail | Web | 10. února 2017 v 1:24 | Reagovat

wh0cd470669 <a href=http://amoxicillin2017.us.com/>clicking here</a> <a href=http://bupropion.us.com/>cheap bupropion</a>

42 Danielhag Danielhag | E-mail | Web | 13. června 2017 v 5:12 | Reagovat

?Welcome to Coolessay.net!
Essays Using the net - Essay Producing
Thank you for choosing our encountered enterprise with professional writers!
Sample papers on biology, chemistry, enterprise studies, marketing and others are on the market now! Contact our guidance team 24/7 for any upcoming questions.
You possibly can buy essays web-based from different agencies nowadays, so please be aware on the fact that scores of of these have now pre-written essays or keep a databases within the completed papers. We have to precaution you to definitely be attentive and not to destination your order with cheaters. Coolessay.net presents the deliver the results which is completed from scratch only! We carefully check each individual order for plagiarism after it is scrupulously completed according to your original and unique instructions.
CoolEssay.net - Professional crafting provider
"How can I choose someone to jot down my paper for me?" We are right here to grant you with academic assistance in any kind of assignment you have. "How can I buy an essay on the internet?" You may sense no cost to area an order with us and much more than 600 writers are right now waiting to help you out. Do not hesitate to contact our aid team 24/7 in case any questions occur.
Below you may track down the providers we supply:
"I have to have you to definitely publish my paper/ I will want you to definitely be able to write my essay" - on this case, please choose the option of “writing from scratch” (the order will be completed from your provided instructions);
"I will need you to definitely redo my essay/ I have you to definitely make the adjustments inside of the paper I grant you with" - you should select option of “proofreading/editing/re-writing” (in case you have an currently completed paper which has to be adjusted).
Buying essays via internet is very very easy. All you have got to do is to fill during the type while you are placing the order, offer us with the required materials to implement (in case you have any) and proceed with the payment. That's all! The rest we will do for you. In case you will want a complicated order which requires numerous calculations and exact producing skills, please think no cost to location a free of cost inquiry now, so that we could check whether you will find an out there writer to total an outstanding paper for you.
Other characteristics that you just can select
Creating Essays
Why should you choose coolessay.net?
"Should I buy essay on line?" If you register with us and spot an order, you will be given a personal supervisor .
Professional substantial superior quality standard creating.
5 years of practical experience while in the customized composing online business.
Our writers are from the United States, the UK and Canada . They all have accomplished their Master's and PhD programs.
Confidentiality is mandatory . All specifics you supply us with is secured and no other third party could ever get an entry to your personal info.
Your order will be assigned to the writer who is proficient in your own industry of study and has certain working experience.
Delivery always on -time! We take the responsibility even when completing your order that there's your paper will not be late.
Terrific deals are waiting for you! We always offer the prime prices for our purchasers.
"How can I publish my essays and make them plagiarism-free?” We guarantee that every paper we carry out is written from scratch. No plagiarism is allowed. Every order is checked with our have special plagiarism detection application.
We total papers according to the formats of APA, MLA, Chicago/Turabian or Harvard Style.
You might be able to contact the certain department for those who have a special question. Experience 100 % free to take a look for that contact phone quantity and e-mails beneath the Contact us section. Our assistance team is additionally available in the market to your convenience 24/7.
100 % free revisions for you! For a lot more detailed info, check our Revision Policy.
"How will you craft my paper?" We always see an individual tactic to every single client.
Ability to stay updated around the technique of your order.
Money back again guarantee! You will be able to ask for a refund when you are not satisfied with the function completed. For further detailed info, please read through our Money Again Guarantee inside of the separate section.
Coolessay.net gives you the most desirable deals nowadays!
ATTENTION! There may be a special offer for our purchasers!
We always have sales and special deals over the homepage for our visitors. In case you would like to acquire a discount on your order with us, you happen to be welcome to contact our help team 24/7 by way of chat or by phone. We will always realize a perfect alternative for you!
Become a customer of coolessay.net, save your money and make your life easier!
Coolessay.net is in this article to satisfy you with the provider you have chosen. We are a friendly team of professionals who have been in such a area of small business for 3-5 years by now. You're able to contact the respective department and we will resolve your question instantly. Buy essays web with coolessay.net! Be fashionable, smart and cell! =)
<a href=http://www.ica-dasmarinas.edu.ph/ica/?page_id=2>grademiners</a>

43 CarlosMed CarlosMed | E-mail | Web | 20. června 2017 v 11:31 | Reagovat

?Easiest Essay Producing Site For Custom made Papers
Our service is committed to improving your academic achievements. By having a strict superior control product and comprehensive adherence to all the creating demands your essays, term papers and other academic assignments will meet the highest standards.
Our team of professional writers is effective 24/7. You may order your essay or term paper with just very few clicks, and get again to what you ended up doing. Your customized paper will be delivered to you shortly after the order was submitted.
Essay support isn't any longer a surprise. It is truly a reality. And any time you decide not to put in writing 1 but to choose from the many types of essay ?nternet sites, you more desirable know what you may be hunting for and for what purposes.
Of course, both of those no charge essay website pages and essay producing sites can make some unpleasant surprises. And however, you should differentiate them in order to keep yourself out of troubles.
Completely free Essay Internet sites
Also known as essay banks, these essays online resources usually offer a databases of pre-written papers, and your choice is dependent only on the topic. Scanning this kind of paper for plagiarism is of no use. It will be plagiarized, and if not plagiarized, than poorly written. However, a complimentary essay web page are often of very good help. How? Perfectly, right here is how you can easily use like essay web-sites:
If you ever are new to composing - glance with the example of how an essay should be structured.
Should you are not new - appearance for the content of like paper to see how an essay should not be written.
In case you are shopping for added resources, papers on these types of essays sites can give you hints on what else you possibly can use.
Personalized Composing Essay Products
These are generally equally very good and bad - relies upon on how excellent you research and how lucky you might be.
An essay webpage that provides high quality customized producing usually has a bunch of contacts - from the main office to the personal writer’s e-mail.
Also, an essay creating blog which you can trust offers you a lot of increased zero cost of charge solutions like a no cost plagiarism report and revision.
Including a very effective custom made creating essay company also gives a discount into a returned client.
So, if you ever on the lookout internet site that writes essays for you and hope to utilize the companies of essay composing sites, check how to make an essay order. Our USA essay producing program will help you get a perfect essay.
With our custom made composing support every customer and every order are unique.
Direct communication with the essay writer gives a lot of added possible choices. It's possible to ask for an adjusted producing style, and even correct your writer internet.
EssayWriting.Internet site employs a professional assist team.
In existence 24/7, our crafting program assist team will answer any question. You may contact our staff in any of these ways: live chat, phone, or your personal account on our web-site.
Plagiarism control and check.
Are you tired of plagiarism? Are you afraid to see your paper posted on the internet? EssayWriting.Webpage crafting support does not resell papers. We also guarantee thorough plagiarism check with newest plagiarism detection software.

44 Williamzep Williamzep | E-mail | Web | 22. června 2017 v 14:14 | Reagovat

?Custom made Written Essays in All Subjects
At Super-Essays-Service.com, it is easy to buy freelance essay composing in all subjects and disciplines, this sort of as politics, medicine, law, mathematics, etc. Our ?nternet site tends to be your guide if you decide to do not know how to put in writing an essay or research paper on any topic. Usually, topics in history are dedicated to changes in society, different wars, religious matter also, the way people lived from the past. However, should you desire to buy a non-plagiarized essay in medicine, you really have to understand that the price always relies upon relating to the type and issue of crafting.
This is quite possibly the most everyday reason why essays and research projects in medicine usually price tag even more than other pieces of composing in any other subject. In the event you have to order a customized paper in finance, the expense usually is dependent in the subject, but the content is usually treated inside the same way as a law term paper or history research paper, which should be basic for understanding. Any time you make an internet based order to buy prewritten essays, you should shell out attention to the issue of your task and its subject matter. Our writers are highly educated to existing the highest quality tips on any topic, in the process as extraordinary content, which our shoppers usually adore.
Below is really an explanation with the importance of the subject in every order you make:
In the event you have got to compose a term paper in medicine, you may choose a topic of obesity. Just one with the most popular topics in medicine is abortion and its consequences for that women health. Usually, a term paper in medicine also can be focused for the subject of heart problems, this sort of as cardiovascular diseases and heart attacks, too given that the reasons of their occurrence. The last topic is considered to be a single with the broadest ones due to the fact it is usually associated with the spiritual life belonging to the patient - the heart is usually linked to ones’ soul. Furthermore, medicine customized written essays tends to be devoted to these kinds of subjects since the mental wellbeing, food poisoning, stress, and also the influence of bad habits on one’s general wellbeing.
As soon as you should create an essay or term paper in history, then you will probably choose a topic about the nation’s history, social challenges and how differently communities tried to deal with the problems on their own way. The subject of your custom made paper could possibly be devoted to the aspect of how your country became independent and what the driving drive for this occurrence was. Moreover, it's possible to choose a broader topic to cover as part of your history paper. However, the opportunity to buy term papers in history is exceptional due to the fact the research will be done for you. If you ever decide to jot down an essay on your very own, be sure not make use of Wikipedia and other non-credible resources considering that professors and instructors do not perceive them as reliable resources of tips.
You could potentially buy a custom made written essay in organization that will be focused over the broad and narrow subjects based on your choice. Usually, a lot of small business papers are interdependent seeing that a single can speak about the negative consequences of working a smaller firm and then the other is usually devoted to the outcomes of jogging a huge firm. This is the key reason why so some topics in corporation are similar. Furthermore, internet business papers tend to be focused on historical and political matters in addition mainly because the subject may raise a question in the political challenges from the venture industry. In the event you publish a firm term paper on your unique, you really need to current some general facts about your topic at initially so that the reader can easily understand how to begin his/her unique company and what should be the key strategies for functioning your family firm.
A term paper in politics could possibly be written from the perspective of two countries, e.g. how these countries cooperate to the international scale when leading their home business affairs. You'll be able to also publish about the matter of governance within the country and what the influences of introducing a a new international affair policy are. However, once you buy research projects in politics at Super-Essays-Service.com, you could potentially be positive that our writer will explicitly cover your topic, even some of the most complicated an individual.

45 johhnyFex johhnyFex | E-mail | Web | 13. července 2017 v 5:45 | Reagovat

68aj3hvk0fb1m548dh

<a href="http://google.us">google</a>

<a href=http://google.us>google</a>

6vx8eilioye6knrdlb

46 johhnyFex johhnyFex | E-mail | Web | 13. července 2017 v 13:47 | Reagovat

009ir36tn48a8t1uyv

<a href="http://google.us">google</a>

<a href=http://google.us>google</a>

yam45blw5bdecx5bs6

47 Ralphwew Ralphwew | E-mail | 5. září 2017 v 2:10 | Reagovat

viagra levitra y cialis

<a href="http://cialisxrm.com/">buy cialis online</a>

dose cialis giornaliera

<a href=http://cialisxrm.com/>cialis generic</a>

48 CarolynTah CarolynTah | E-mail | Web | 9. října 2017 v 19:17 | Reagovat

Hello friends!
I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time.
We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service.
This offer has limited quantities!!!
Details on our website:
https://fixxen.com

49 raybangr raybangr | E-mail | Web | 14. října 2017 v 3:19 | Reagovat

Eκπτώσεις στα γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι? ηλ?ου</a>. Οι χαμηλότερες τιμές που έγιναν ποτέ στα Rayban. Προλάβετε τα καλύτερα σχέδια πριν εξαντληθούν…
Διάλεξε ανάμεσα σε 367 Γυαλιά Ηλίου Ray Ban Γυναικεία το προϊόν που σου ταιριάζει στην καλύτερη τιμή. Μοντέλα 2017. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban ορασεω?</a>
Γυαλιά Ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a>, Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, Ανδρικά Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, προσφορές γυαλιά ηλίου, αγορά γυαλιά ηλίου.
Αγοράστε 1.016 <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a> Γυαλιά ηλίου σε οικονομικές τιμές από το online κατάστημά μας. Γρήγορη και δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Polaroid - Επώνυμα Γυαλιά Ηλίου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban ορασεω?</a> Μη χάσετε τις μοναδικές προσφορές μας!
Αγοράστε αυθεντικά γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban greece</a> , στην καλύτερη τιμή και Δωρεάν ... Ηλίου rayban Ανδρικά | Γυαλιά Ηλίου rayban Γυναικεία | Γυαλιά οράσεως rayban
Η καλύτερη τιμή, ευκαιρίες & προσφορές για <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι? ηλ?ου</a>. Σύγκριση προϊόντων, τιμών & χαρακτηριστικών. Δες αξιολογήσεις ... Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου.
Carrera, D&G, Gucci, <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban π?ληση</a>, Tommy Hilfiger και πολλά ακόμα επώνυμα γυαλιά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

50 Albertgreax Albertgreax | E-mail | Web | 7. listopadu 2017 v 11:47 | Reagovat

Here we are! You landed in the sweetest <a href=http://rusprostitute.com/>escort agency</a> in Moscow. We have two rare missions. Start, to forbear all the <a href=http://rusprostitute.com/>beautiful girls</a> who call an eye to to turn over in one's mind their lifes loftier in Moscow. We cannot aver as a treat for everyone. it is preferably to occasion strong at worst in reparation every <a href=http://rusprostitute.com/>beautiful girl</a>.
We manage to regulation the crumpet how to be dazzling and how to oust the ecstasy to any men in the world. Our girls are tremendous and we do a bleeding uncompromising shortening in peacefulness to depend on inheritor to the choicest chaperon proposition in Moscow. Our marred commission is to convene to all those men who are looking to voyage to a upper-class certainly companion. All our ladies destination treat you with a principal excessive quality service. When you delimit talk our models you must wilful of it is not that nymph from the street. You will-power sight a cream as those from the magazines and catwalks. Help of our customers uncommonness why such a alluring frail would develop as an <a href=http://www.sweet-escort.ru/>escort in Moscow</a>. The picture is that in the follow vivacity there is not sufficiently space on everyone. We can undertake responsibility for that our girls start working as an <a href=http://www.sweet-escort.ru/>escort girl</a> after and then they approve themselves so mind-boggling and ineluctable that they would note call to account in any <a href=http://www.sweet-escort.ru/>model agency</a> in the world.
It is because they skilled and insist upon the instalment how to be well-born and irresistible. Take in germane be struck beside a look at the girls in gallery of <a href=http://rusprostitute.com/>escorts in Moscow</a> and bother postponed disenchant us understand who do you like during booking your prefered escort. The chosen filly when everybody pleases be in your quarter in 20 minutes and then you collect for look upon how joy comes to your life.

51 DannyCoate DannyCoate | E-mail | 14. listopadu 2017 v 12:52 | Reagovat

fast cash loans <a href=http://directpaydayloanlenders.org>online payday loans direct lenders</a> how to get a personal loan <a href=http://shorttermloanspro.org>short term loan lenders for bad credit</a>

52 RufusScedy RufusScedy | E-mail | 30. listopadu 2017 v 6:08 | Reagovat

Hello.
Best shop!
http://www.1001sexshop.com/
And Bye.

53 KulSows KulSows | E-mail | Web | 14. srpna 2018 v 0:14 | Reagovat

Pokrasnenie armpit delivers inconvenience, pain when moving. to Carry visit in the hospital is not appropriate. Bulge under the muscle cavity may turn out to be dangerous disease. But often it is consequences regular use deodorants, non-compliance conditions personal hygiene, increased sweating. Inflammation causes a close clothing, alien razor-affiliation, the infection.
<a href=http://armpit.info/painful-lump-under-armpit>painful lump under armpit</a>  
Discomfort under the arm, redness, lump becoming warm? This is the abscess that will cut, then drink medications. First cost ointments, antibacterial drugs. When the ailment is started, need surgical procedure.

54 Speedycash Speedycash | E-mail | Web | 10. října 2018 v 1:40 | Reagovat

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans guaranteed approval</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>bad credit loans direct lenders</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama