Jediná věc nutná pro vítězství zla je, když dobří lidé zůstanou sedět se založenýma rukama. Edmund Burke (irský filosof - 18.století)

Bití žen v Islámu - část třetí

13. července 2006 v 17:27 | A.Gulden |  Ženy v islámu
Zde je příklad ze Saudské Arábie. Všimněte si institucializovaného aspektu islámského bití žen. Sandra Mackay ve své knize "Saudové" komentuje rozsah bití žen, ke kterému tam dochází.
"Ženy přežívají tak, že se zcela podřídí mužům. V tomto základním vztahu pána a sluhy jsou ženiny potřeby splněny… Neklid je potlačen… Poslušnost je bezpečnost.
Mužova naprostá autorita nad ženou v rodině je udržována pomocí strachu - strachu z fyzické brutality, strachu z ekonomické nejistoty …" (strana 138)
"Moje překladatelka sklonila hlavu a tiše řekla, že když muž shledá ženu neposlušnou, bude zbita". (strana 139)

Badawi píše: Z přijatelnost takového symbolického vyjádření vážnosti pokračující neposlušnosti NEVYPLÝVÁ JEHO ŽÁDOUCNOST.
Badawimu opět uniká cíl verše 4:34. Bití žen je nařízeno, a podle islámského práva je žádoucí. Pokud žena neposlechne svého manžela, pak ji má zbít. Je žádoucí, aby byla přivedena k podřízenosti svému manželovi, i když to znamená tvrdé bití. A k tomu nám Badawi říká, že jedno z Aláhových nařízení by nemělo být dodržováno, protože podle něj není "žádoucí"?
Badawi píše: V několika hadísech prorok Mohamed od tohoto opatření odrazuje. Kromě jiného říká: "Nebijte ženské sluhy Aláhovy", "Některé (ženy) navštívily mojí rodinu a stěžovaly si na své muže (že je bijí). Tito (manželé) nejsou nejlepšími z vás".
Badawi tento hadís cituje chybně. Pochází od Abu Dawuda. Zde je skutečný citát:
č. 2141 Podle Iyase Dhubaba řekl Aláhův prorok:
"Nebijte Aláhovy služebné", ale když k prorokovi přišel Umar a řekl: "Ženy si dovolují vůči mužům", (prorok) dal povolení k jejich bití. Pak za rodinou proroka chodilo mnoho žen a stěžovalo si na své muže. Aláhův prorok proto řekl: "Mnoho žen chodí k prorokově rodině a stěžuje si na své muže. Ty nejsou nejlepší mezi vámi".
Všimněme si, že Mohamed se zde vyjadřuje k ženám, které si stěžovaly jeho ženám: "Ty nejsou nejlepší mezi vámi". Mohamed nemluvil o mužích, kteří bijí své ženy. Mohamed povolil mužům své ženy bít, protože "si vůči svým mužům dovolovaly". Mohamed ženám vytýkal, že si na své muže stěžují.
Poznámky Abu Dawuda k 2141 říkají: "To ukazuje, že ženy by měly své muže poslouchat…" K 2142: "To znamená, že muž se co nejlépe snaží o nápravu své ženy, ale pokud selže, může ji jako poslední opatření zbít. Tato tradice nikdy neznamená, že muž může bít svojí ženu bez platného důvodu".
Zde je další hadís k bití žen od Abu Dawuda:
č. 2142 Podle Umara prorok řekl: "Muž nebude tázán, proč bije svojí ženu".
Vypadá to, jako by se Umar zabýval ženou, která byla "klepnuta" svým manželem? Samozřejmě ne. Obviňuje Badawi Umara z toho, že nenásleduje Sunnu? A pokud je bití žen v rozporu se Sunnou, proč v Koránu Aláh bití žen nařizuje? Proč ve svém rozloučení Mohamed bití žen povolil? Je zřejmé, že bití žen je v islámu povoleno a dokonce nařízeno.
Komentář k hadísu Sahiha Bukhariho, svazek 7, číslo 132:
Vyprávěl Zam'a: "Prorok řekl: 'Nikdo z vás by neměl zbít svojí ženu, jako bije otroka, a pak s ní mít na závěr dne sex'".
Všimněme si, že Mohamed bití žen nezakazuje, pouze nechce, aby byly bity tak těžce, jako mohou být biti otroci muslimů.
Badawi cituje: "Jak by mohl někdo z vás zbít svojí ženu, jako bijete velbloudy, a pak s ní spát?" (Sahih al-Bukhari, svazek 8, číslo 68).
Zde Mohamed mluví o tom zajít při bití ženy příliš daleko a pak s ní mít sex. Nezakazuje bití žen, pouze nechce, aby byly bity jako vzpurná zvířata, řekněme bičem nebo holí. To je podobné předchozímu hadísu. Nicméně fyzické bití žen, které způsobuje bolest a pohmožděniny je povoleno. Pouze není povoleno zbít ženu tak tvrdě, jako zvíře nebo otroka.
Badawi píše: Skutečně následovat Sunnu znamená následovat proroka Mohameda, KTERÝ SE K TAKOVÉMU OPATŘENÍ NIKDY NEUCHÝLIL, bez ohledu na okolnosti.
Tento výrok je z pohledu islámu absurdní. Pokud Korán bytí žen přikazuje, pak ho muslimové musejí dodržovat. Jestli Mohamed bil své ženy nebo ne je irelevantní. Důležité je, že v případě trvalé neposlušnosti bití žen nařídil.
Badawi píše: Islámská učení jsou ve své podstatě univerzální. Odpovídají na potřeby a podmínky různých časů, kultur a okolností. Některá opatření mohou fungovat v některých případech a kulturách, nebo s některými lidmi, a mohou být neefektivní v jiných.
Co to znamená? Zcela jistě to zní sladce a duchovně - "univerzální ve své podstatě", ale co to znamená ve skutečnosti? Říká Badawi, že muslimští muži na západě nemusejí nařízení Koránu dodržovat, protože je právně a kulturně chybné, nebo že nařízení Koránu na západě nebo v 21. století neplatí? Nebo Badawi přiznává, že západní právní systém je Koránu nadřazený, a Korán by měl být proto zrušen? Společenské zákony Ameriky jsou jistě islámskému právu nadřazeny.
Badawi píše: Podle definice není "povolený" akt ani vyžadován, ani doporučován nebo zakazován. Ve skutečnosti může být lepší URČIT JEHO ROZSAH jeho povolenosti, jako třeba na konkrétních příkladech, než ho nechat neomezený, nebo ho zcela ignorovat. V nepřítomnosti přesného vymezení ho mohou lidé interpretovat podle sebe, což může vést k nadbytečnému používání nebo zneužívání.
Badawi znovu nerozumí textu Koránu. Nazývá bití žen podle 4:34 "povoleným". Mýlí se, jde o příkaz. Korán jasně popisuje kroky, které je třeba podniknout při jednání s neposlušnou ženou. Třetím krokem je její zbití. Tečka. Jde o příkaz, nikoliv o volbu závislou na mužově rozmaru. Všechno, co islám říká, je, že žena by neměla být zbita tak tvrdě jako otrok nebo zvíře. Tak je vymezen rozsah bití.
Badawi píše: Jakékoliv výstřelky, krutost, rodinné násilí nebo zneužití spáchané "muslimem" nemůže být nikdy vystopováno k žádnému zjevenému textu (Koránu nebo hadísům). Za takové VÝSTŘELKY A ZNEUŽITÍ JE ZODPOVĚDNÁ SAMOTNÁ OSOBA, protože ukazují, že se neupřímně ohánějí islámskými učeními a nařízeními, a přitom nenásledují skutečnou Sunnu proroka.
Podle pravidel islámského bití žen je povoleno způsobit ženě pohmožděniny. Pokud je způsobení pohmožděnin podle amerických zákonů považováno za "zneužití ženy", pak by za ospravedlňování zneužívání žen měl být viněn islám. Islám sám by měl být posuzován jako náboženství, které ospravedlňuje týrání žen, které se nepodřídí svým manželům. Islám sám by měl být viděn jako celosvětový systém útlaku žen.
ZÁVĚR
Pozice islámu k postavení ženy vůči muži je velmi jasná. Korán mužům nařizuje bít své ženy, pokud vytrvávají ve své neposlušnosti k požadavkům a příkazům svých manželů. Jde o brutální způsob, jak ženu podřídit příkazům muže, a jak vidíme v Saudské Arábii, otevírá dveře k tomu, aby byly ženy takřka odlidštěny. Trváním na tom, že ženy nejsou schopné se ovládat, tak staví muže do pozice jejich správců, a tím, že nařizuje jejich bití, staví islám ženy do pozice druhořadých lidí. Jako vydržovaná ceněná zvířata jsou ženy lidmi, se kterými se má zacházet laskavě, ale které mají být tvrdě disciplinovány, pokud vykročí z řady. Neexistuje způsob, jakým lze ospravedlnit toto degradující, institucializované, fyzické a psychologické zneužívání žen povolené a nařízené islámem.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jája Jája | 17. července 2006 v 2:08 | Reagovat

Zajímalo by mě, jestli je cennější žena nebo velbloud.

2 kon kon | 1. března 2007 v 23:04 | Reagovat

jasně velbloud, to neviš?

3 DAVID DAVID | 6. března 2007 v 6:40 | Reagovat

Tohle bych nenazval jako bití žen,ale páchanou těžkou brutalitu na ženách a v neposlední řadě jejich mrzačení.

4 man man | 10. března 2007 v 22:16 | Reagovat

já bych se jich nezastával, uděláte ženám ústupek, dáte jim více práv a hned si na vás budou vyskakovat, hned vás budou chtít ovládat, hned budou chtít být svrchované, ženy touží týrat muže a byly by mnohem krutější k mužům než jsou muži k ženám, kdyby nad nimi měly moc

5 Viler Viler | 18. března 2007 v 13:36 | Reagovat

pro man - tebe asi doma týrali a teď to bereš za samozřejmost a navíc budeš trpět nějakou psychickou nemocí , kámoš psychiatr by ti mohl pomoci :-)

6 ... ... | 19. března 2007 v 11:54 | Reagovat

Man samozřejmě kecá, pro svoje tvrzení nemá jediný důkaz. Lze to ale formulovat jinak: pokud muž uzná ženu jako sobě rovnocennou (a opravdu to závisí přede vším na něm, protože je silnější), připravuje sám sebe o skvělý pocit, že on je lepší, že je jednička, zatímco žena je (přinejlepším) dvojka. To, že islám (ne všichni jednotliví muslimové) považuje ženu za druhořadou, je fakt, v tomto ale rozhodně není islám osamocený. Drtivá většina kultur napříč historií i v současnosti považuje ženu za druhořadou (některé za mírně druhořadou, některé za téměř rovnocennou zvířeti), naše kultura je ve svém postoji k ženám vlastně výjimečná. Musí to, že je naše kultura v dnešním světě dominantní (snad) a že se v ní ženám žije relativně nejlépe (snad), nutně znamenat, že je "správná"? Konec konců to ukáže budoucnost. Možná naši kulturu jednou převálcuje třeba právě islám a "správný" postoj k ženám bude právě ten jeho.

7 klasika klasika | 27. března 2007 v 18:48 | Reagovat

pro tři tečky - myslím, že matriarchát to jistí, v USA už nastupuje :D)))

8 Iva Iva | 1. dubna 2007 v 0:25 | Reagovat

Jsem v šoku, to co tu vidím, vidím poprvé. Hnusné.

Ta muslimská pakáž nemá právo na život. Tady pomůže jedině je zcela vyplenit.

9 Radis Radis | 9. května 2007 v 0:11 | Reagovat

Muslinský zrůdy! Tohle nejsou lidi ale odporný vraždící bestie. Fuj, je mi na blití. Moderní civilizovaná společnost by se konečně měla proti nim spojit a jednou provždy je vyplenit. Pak se nelze divit, že jsou schopni páchat teroristické útoky proti nevinným civilistům. Jim je lidský život naprosto ukradený. Bolest, násilí a krutost nevnímají jako my, ale pro ně je naprosto normální zabít člověka, nebo ukamenovat někoho kvůli nevěře. Nemají cit, neznají lásku, jsou lhostejní vůči násilí, bolesti nebo neštěstí. Bojím se těchto muslimských vraždících zrůd !!!

10 Danny Danny | 25. června 2007 v 1:20 | Reagovat

Čůráci arabský.

11 vik vik | 30. května 2008 v 3:19 | Reagovat

Radis a Danny: Jděte do hajzlu, vy zmetci fašistický! Sami jste zrůdy!

12 kája kája | 11. června 2008 v 0:11 | Reagovat

A víte, proč vlastně jsou ženy v muslimských zemích odděleny, nemohou chodit na veřejnosti samy, jsou udržovány v ponížení a strachu? Protože jde o středověkou kulturu, kde si muž potřebuje zajistit, že děti, které žena porodí, jsou skutečně jeho. A nezná jinou cestu než ženu zavřít a oddělit od společnosti jiných, cizích mužů. Ponížení, žádné vzdělání, bezmoc, to je ta pravá cesta jak ženu zdeptat a získat jistotu - pro středověké samce - muslimy.

13 caragee♥ caragee♥ | 4. března 2010 v 20:09 | Reagovat

mno lepší než čarodějnický procesy!!! co vo takovym Maleu Malleficaru, vo tom tady nic nenapíšeš?!

14 a a | 6. dubna 2010 v 10:39 | Reagovat

jsou to hovada víc k tomu není co říct..nebýt bab tak ani oni nejsou na světě :D

15 shrewmouse shrewmouse | Web | 18. června 2015 v 18:22 | Reagovat

pujčka před viplatou :-(

16 KATYA GORSKA KATYA GORSKA | E-mail | 13. března 2016 v 23:31 | Reagovat

NECHTĚLA  BYCH  TAM  BÝT, STRAŠNÝ NÁROD  CHUDĚRKY  ŽENY. DAJ  JIM   DÍTĚ  A  ONI  ANI  PRÁVO NA   TO  DITĚ  NEMAJÍ  JEN  MUŽ. TYRANIE  A BOLEST ...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama